BkLOKKENTOREN

projecten > ontwerpend onderzoek > Verhaal-Portaal

PLAN mca-22: Verhaal-Portaal, een nieuwe entree voor Eusebiuskerk te Arnhem (prijsvraaginzending)

Kerken en verhalen. Van oudsher vertellen de entree en ramen van kerken verhalen: het kerkportaal met al zijn beeldhouwwerk en het gebrandschilderde glas met heiligen en Bijbelse taferelen. Het Verhaal-Portaal brengt die twee oude elementen op eigentijdse wijze samen. De vormgeving en de boodschap zijn veranderd maar het verhalende blijft!

Het Verhaal-Portaal. De verhalen worden met een beamer geprojecteerd op de spitsboogvensters van de transepten. Het Verhaal-Portaal vertelt zo wat er voor tentoonstelling is, of wat er in de stad speelt. Dit kan met statische beelden, maar natuurlijk ook met bewegende beelden of film. Stelt u het zich eens voor, bij de herdenking van Operation Market Garden, de film Een brug te ver huizenhoog geprojecteerd op het Verhaal-Portaal voor de inwoners van Arnhem. Dit sluit helemaal aan op de veelzijdige functie van de Eusebiuskerk en haar positie als hart van de stad. Blikvanger. Het Verhaal-Portaal is een expressieve blikvanger in alle opzichten van het woord. Het geheel werkt als een uithangbord die ook vanaf de zijkant opvalt. De overhangende nok biedt beschutting en garandeert goed zicht op het geprojecteerde beeld. De beamer hangt in een bol die tevens dienst doet als straatverlichting. En kan wellicht ook benut worden bij een lichtshow? In de kerk Het verhaal wordt op een half transparant doek voor het spitsboogvenster geprojecteerd. Hierdoor is het ook binnen in de kerk te zien. Het spitsboograam dat haar verhalende functie heeft verloren, krijgt deze nu weer terug !

Constructie met respect voor de kerk. Het geheel wordt met een stalen frame los voor de kerkgevel geplaatst (eventueel ondergeschikt geschoord aan de steunberen). Voor de toegang wordt slechts een beperkte doorbraak gemaakt door de bestaande gevel heen. Hierdoor tast het Verhaal-Portaal de kerk niet aan, maar respecteert het deze. Binnen deze kaders kan zonder problemen voldaan worden aan de praktische eisen van tochtportaal, formaat en toegankelijkheid.

Het Verhaal-Portaal ook Monumentaal. Met het Verhaal-Portaal wordt de Eusebiuskerk twee krachtige entrees rijker, terwijl het rijksmonumentale gebouw bouwkundig nagenoeg onaangetast blijft. Zowel de kerk als de stad kunnen zich hiermee op een eigentijdse manier profileren die recht doet aan de historie van de stad en kerk.Kerken en verhalen Van oudsher vertellen de entree en ramen van kerken verhalen: het kerkportaal met al zijn beeldhouwwerk en het gebrandschilderde glasmet heiligen en Bijbelse taferelen. Het Verhaal-Portaal brengt die twee oude elementen op eigentijdse wijze samen. De vormgeving en de boodschap zijn veranderd maar het verhalende blijft!

projectblad Verhaal-Portaal

© copyright 2022  maurits cobben architect.enbureau           privacystatement          algemene voorwaarden


Built with ‌

Offline Website Builder