06 - 107 56 883

WONEN GRONDGEBONDEN

PLAN lsa-5     nieuwbouw 4 groepswoningen voor verstandelijk gehandicapten met facilitair gebouw te Groesbeek, gebouwd 2004,

                         gerealiseerd bij luijten|smeulders|architecten