06 - 107 56 883

WONEN GESTAPELD

PLAN lsa-13     nieuwbouw 27 sociale huurappartementen met praktijkruimte te Dordrecht, gebouwd 2009,

                          gerealiseerd bij luijten|smeulders|architecten