06 - 107 56 883

WONEN GESTAPELD

PLAN vdp-2     nieuwbouw 24 koopwoningen en 44 sociale  huurwoningen met parkeerkelder te Eindhoven (CPO), gebouwd 2011,

                          gerealiseerd bij vandenPauwert architecten