06 - 107 56 883

UTILITEITSBOUW

PLAN vdp-6    herinrichting/uitbreiding kantoor te Breda

       

Een oud bankgebouw opnieuw ingericht voor meerdere gebruikers met een andere interne ruimtelijke organisatie, een uitbreidng aan de achterzijde en beperkte facelift van het exterieur.