06 - 107 56 883

STEDENBOUW

PLAN vdp-14     stedenbouwkundig plan voor woningen en appartementen met parkeerkelder te Eindhoven


Inpassing in bestaande stedelijke structuur.