06 - 107 56 883

WERKEN IN CONTEXT

PLAN vdp-11     nieuwbouw16 starterswoningen te Oirschot (collectief particulier opdrachtgeverschap), gebouwd 2009,

                           gerealiseerd bij vandenPauwert architecten