06 - 107 56 883

VERDER MET BESTAANDE BOUW

PLAN mca-     restauratie/reconstructie Philips van Kleef-bolwerck te Ravenstein, gerealiseerd 2015/2016


In opdracht van Stichting Vestingwerken Ravenstein zijn resten van een 16e eeuws bolwerck beleefbaar gemaakt voor de stad. Op basis van uitvoerig historisch en ruimtelijke onderzoek is een plan ontwikkeld waarbij elementen van de oude vesting in samenhang gebracht zijn met de nabijgelegen particuliere woning.

Meer informatie over het bolwerck en zijn geschiedenis is te vinden op de website www.vestingravenstein.nl.

BEKIJK HIER de film: Philips van Kleef-bolwerck, beeldverhaal van een ontdekking en wat daar op volgde.