06 - 107 56 883

“. . . Een forse renovatie en verbouwing van de benedenverdieping van ons huis is op zeer creatieve en betrokken wijze begeleid door architect Maurits Cobben. Hij was een uitstekende sparring partner voor de aannemer. Hij dacht mee, reageerde adequaat en liet niet over zich lopen . . .”

Martin Jan en Li Tjoe van Mourik-Tjen te Ravenstein (over interne verbouwing en uitbreiding woning)“ . . . Tijdens een avondbezoek heeft Maurits onze wensen opgenomen en vertaald in een aantal concepten. Het bleek dat Maurits goed geluisterd heeft naar onze wensen. We hadden zelf al een idee van hoe de verbouwing eruit zou kunnen zien en wilden dat even toetsen aan een architect. Maurits kwam echter met ideeën die wij niet hadden gezien. Toch wel vreemd, als je al jaren in dat huis woont en een ander ziet hoe de ruimte indeling en verbouwing veel beter gedaan kan worden. De  uiteindelijk door ons gekozen ruimteschets betekende niet eens een heel grote wijziging, maar de invulling is wezenlijk anders, waardoor het ruimtegebruik en lichtinval veel mooier uitkomt. Na de tijd zeg ik dat we een beetje blind waren van ons eigen idee. Als we ons eigen eerste idee hadden doorgezet, zouden we nu grote spijt hebben gehad. De investering voor de ideeën van Maurits zijn hun waarde volledig waard geweest, zowel in woongenot als waardeverhoging van ons huis . . . “

Reinier Bijen te Beuningen (over verbouwing/uitbreiding woning)“ . . . de eerste gesprekken met Maurits Cobben gingen over de doelstelling van de te creeren ruimtes. Wat wil je bereiken? Wat wil je er precies mee? En hoe denk je dat het gaat werken? Deze vragen werden elke keer gesteld waarbij als reactie Maurits met varianten voor de indeling kwam die dan vervolgens besproken werden. Het beeld wat wij kregen werd daardoor scherp. We wisten op een gegeven moment wat we konden verwachten waarna Maurits begon met detailleren, materialiseren en het maken van het bestek. Eveneens een interactief proces.

Nadat uit de aanbesteding een aannemer was geselecteerd nam Maurits Cobben de rol van "directievoerder" op zich. Zowel constructie-technisch als bij de afwerking zijn de nodige interventies van Maurits noodzakelijk geweest. Zaken die wij overigens nooit gezien zouden hebben maar beslist consequenties zouden hebben op het gebruik en onderhoud van het gebouwde. Het bleek ons ook steeds meer dat over alles was nagedacht. Niets was zonder reden bedacht!

Het uiteindelijk resultaat mag er zijn. Een frisse aanbouw met een passende allure in onze wijk. De rollen die Maurits gespeeld heeft van consultant, architect en directievoerder kunnen wij iedereen wel aanbevelen. De "kosten" hiervan worden ons inziens dik terug verdiend . . . “

André Hendriks te Ravenstein (over verbouwing en uitbreiding woning met kantooruimte op verdieping)


KLANTEN AAN HET WOORD