06 - 107 56 883

OVER ONS

TRIOPAS

CV

maurits cobben architect.enbureau werkt sinds zijn oprichting in 2012 aan een grote varieteit aan opdrachten, voor particulieren, bedrijven en professionele opdrachtgevers. Wij werken bewust kleinschalig waarbij wij steeds in wisselende verbanden de samenwerking aangaan. Dat houdt ons scherp, slagvaardig en flexibel.


Onze aanpak is beeldend en onderzoekend, met een bijzondere aandacht voor "context". We voelen ons thuis bij opgaves in (historisch) gevoelige omgeving, herwaardering van het bestaande en complexe opgaven in sociale stadsvernieuwing.


Onze gevoeligheid en aandacht voor de ruimtelijke en sociale context is een belangrijk en onderscheidend kenmerk van onze aanpak. Het is voor ons belangrijk om zowel mensen en tegengestelde belangen bij elkaar te brengen als om het gebouw te verbinden met zijn omgeving. Met kennis van zaken, analytisch vermogen en creativiteit zetten wij ons in om dat te bereiken.


Wij zorgen voor "bouwbare" plannen met een gedegen technische uitwerking. Binnen ons netwerk zijn ondersteuning en specialistische expertise bovendien eenvoudig beschikbaar.

Spil van het bureau is Maurits Cobben.  Hij is sinds 1993 ingeschreven in het architectenregister en heeft inmiddels een grote praktijkervaring opgedaan in het architectenvak. Zijn universitaire studie heeft een stevige theoretische en culturele basis gelegd voor zijn werkzaamheden.  Maurits Cobben is begonnen als rayon-architect in een adviserende rol bij diverse gemeentes maar later is hij  als (project-)architect werkzaam geweest in dienst van grotere architectenbureaus in Tilburg en Eindhoven. Daar heeft hij als ontwerpend architect en projectleider gewerkt aan vele projecten waarvan het overgrote deel is gerealiseerd. Sinds 2012 is hij zelfstandig architect in Ravenstein.


Maurits Cobben is naast zijn architectenpraktijk actief als gastdocent in het (beroeps-)onderwijs, lid van de Ontwerperskring te Oss en lid van diverse welstands- en monumentencommissie's.

Daarnaast is hij een van de oprichters van Triopas, een denktank voor ruimtelijke en maatschappelijke relevante thema's, met name gericht op bestaande gebouwen en wijken. www.triopas.eu.