06 - 107 56 883

Het architectenvak bestaat uit veel facetten. Tijdens het proces van initiatief tot bouw en oplevering komen zeer uiteenlopende zaken aan bod. maurits cobben architect.enbureau heeft kennis en ervaring in de breedte van het architectenvak en is u graag van dienst met een of meer van de volgende werkzaamheden:


Ontwerp:

     •     maken van voorontwerp en definitief ontwerp (plattegronden, aanzichten,  doorsnedetekeningen, 3d-tekeningen en maquettes)

Onderzoek:

•         onderzoek haalbaarheid

•         gebiedsanalyse

•         gebouwanalyse

Advies:

     •     meedenken over huisvestingsvraagstukken en ruimtelijke strategie

     •     het ruimterapport: rapportage in woord en beeld over de mogelijkheden om bestaande woning of andere huisvesting aan te passen aan veranderende behoeftes

Coaching/onderwijs:

     •     begeleiding bij ontwerp en/of bouwkundige opgaven

Mediation:

     •     bemiddeling bij groepsprocessen en belangentegenstellingen in de bouw

Bouwkundige tekeningen:

     •     bouwvoorbereidingstekeningen, technisch ontwerp

     •     uitvoeringstekeningen, uitvoeringsgereed ontwerp

     •     detailtekeningen

Bestek:

     •     afhankelijk van aard van de opgave kan een beschrijvend bestek/technische omschrijving gemaakt worden of een stabu-bestek worden opgesteld

Begroting:

     •     elementenraming

     •     directiebegroting

Aanbesteding /  prijs- en contractvorming

Planning

Directievoering:

     •     het leiden van  bouwvergadering + verslaglegging

     •     bewaking meer- en minderwerk

     •     bewaking voortgang bouw

     •     esthetische begeleiding

     •     bouwkundig toezicht (opzichter)


Werkgebied

maurits cobben architect.enbureau werkt vanuit zijn kantoor in Ravenstein en voert opdrachten uit in de eigen regio (Ravenstein, Oss, Herpen, Berghem, Heesch, Uden, Veghel, Wijchen) maar ook daarbuiten (o.a. Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Nijmegen).


Samenwerking en intervisie

Afhankelijk van de aard en omvang van de opgave schakelt maurits cobben architect.enbureau voor bepaalde facetten specifieke externe deskundigen in.

Om de kwaliteit van de ontwerpen te bewaken en te bevorderen is intervisie tussen vakgenoten een goede zaak. maurits cobben architect.enbureau zoekt dit ook actief op binnen zijn eigen netwerk. Hij staat ook altijd open voor kritiek en verbeteringen.


Constructieberekeningen en -advies

Voor constructieberekeningen en -advies is altijd inschakeling van externe deskundigheid nodig.


Opdracht

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 voor zover niet in de overeenkomst anders wordt aangegeven. De aansprakelijkheid van maurits cobben architect.enbureau is beperkt tot het bedrag waarvoor dekking wordt verleend op basis van de door maurits cobben architect.enbureau afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

DIENSTVERLENING: wat wij voor u kunnen doen