architectuur - stedenbouw - erfgoed

beeldend en onderzoekend

zorgvuldig   betrouwbaar   toegankelijk

maurits cobben architect.enbureau is een klein bureau dat zich richt op architectonisch ontwerp en ruimtellijk onderzoek, met een speciale voorliefde en aandacht voor erfgoed en stedenbouwkundige context. 

Samen met zijn opdrachtgevers werkt maurits cobben architect.enbureau aan een rijk scala van ruimtelijke en beeldende opgaves voor particulieren, bedrijfsleven en overheden. Dat kan variëren van een eenvoudig bouwkundig plan om de klant zonder poespas met een vergunningaanvraag verder te helpen tot bijzondere projecten in erfgoed en monumenten.

maurits cobben architect.enbureau biedt hulp bij zowel nieuwbouw als verbouw, zowel bij ontwerpen en bouwkundige uitwerking van bouwplannen als bij architectonisch onderzoek en ruimtelijke analyses.
maurits cobben architect.enbureau werkt beeldend en onderzoekend. Met tekeningen (schetsen en digitaal 3D) en maquettes worden de diverse mogelijkheden in beeld gebracht. Via verbeelding van varianten ontstaat inzicht in de ruimtelijke opgave en kan samen met de opdrachtgever gekozen worden voor de beste en mooiste oplossing.

Meerwaarde ontstaat door in een bouwplan samenhang te brengen en verrassende verbanden te leggen tussen de uiteenlopende aspecten van een bouwopgave. Het is voor maurits cobben architect.enbureau relevant dat een plan uiteindelijk past: in de omgeving en bij de mensen. Dat vraagt aandacht en onderzoek!

Mobirise
Maurits Cobben aan het werk!

Maurits Cobben heeft samen met de fotografen Th. Audenaerd en E. Aghina en bouwhistoricus A. van Drunen het boek "ONDERSTEBOVEN" gemaakt, waarin de kelders van Ravenstein in woord en beeld (foto's en tekeningen)  worden beschreven. Het is uitzonderlijk dat in samenhang met elkaar de kelders van een historische stad in beeld zijn gebracht. Het boek is verkrijgbaar via Stichting Vestingwerken Ravenstein en bij de boekhandel De Rijks in Oss.

PROFIELSCHETS Maurits Cobben (1967)

Al vroeg werd bij Maurits als zoon van een leraar tekenen en kunstgeschiedenis zijn belangstelling gewekt voor de visuele wereld om ons heen. Maurits is opgegroeid in een monumentenpand in de vestingstad Geertruidenberg. Deze omgeving vol met historie wakkerde zijn interesses verder aan.
Het was daarom logisch dat Maurits na zijn middelbare school koos voor de studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (afstudeerrichting Architectonisch en Stedenbouwkundig Ontwerpen), waar hij in 1991 zijn Ingenieurs-diploma (Ir.) heeft gehaald. 
Maurits begon als architect in een adviesfunctie voor gemeentes. Vanaf 2000 werkt hij als praktiserend en ontwerpend architect, Maurits is begonnen in dienst van grotere architectenbureaus waar hij als ontwerpend architect en projectleider heeft gewerkt aan vele projecten waarvan het overgrote deel is gerealiseerd.
In 2012 heeft hij zich als zefstandig architect gevestigd in Ravenstein. 
Maurits is naast zijn huidige architectenpraktijk werkzaam als adviseur omgevingskwaliteit en lid van enkele welstands- en monumentencommissie's. Bovendien is hij af en toe actief als gastdocent in het (beroeps-)onderwijs. 

In zijn architectenwerk legt Maurits zich in het bijzonder toe op ontwerpen voor erfgoed en nieuwe gebouwen in een historisch gevoelige omgeving. Afgelopen jaren zijn in Ravenstein en omstreken diverse (monumenten)projecten van zijn hand gerealiseerd, waaronder de reconstructie van het 16e eeuwse Philips van Kleef-bolwerck in Ravenstein. Vestingsteden en oude gebouwen zijn zo een blijvende inspiratiebron en een rode draad in zijn beroepsmatige leven.

Beeldend en onderzoekend zet Maurits Cobben zich in om mensen en tegengestelde belangen bij elkaar te brengen en om het gebouw te verbinden met zijn omgeving. 
Zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid zijn in zijn aanpak kernbegrippen.
Maurits werkt bewust kleinschalig waarbij steeds in wisselende verbanden de samenwerking aangegaan wordt, zo blijft hij scherp, slagvaardig en flexibel.

Maurits Cobben is een van de oprichters van Triopas (een denktank voor ruimtelijke en maatschappelijke relevante thema's, met name gericht op bestaande gebouwen en wijken: www.triopas.eu ) en lid van het Kunst- en Ambachtsgilde Ravenstein (een gilde van plaatselijke vakmensen en professionals: www.kunst-en-ambachtsgilde-ravenstein.nl ).

© copyright 2022  maurits cobben architect.enbureau           privacystatement          algemene voorwaarden


Designed with ‌

HTML Maker